HOME       Eksplozivi      Dimne bombe      Zažigalne bombe      Rakete     Rakete na vodo     Vžigalne naprave      Zanimive reakcije      Kemikalije

Moj laboratorij


     Za "kemijske poskuse" je seveda potrebno imeti primeren prostor, opremo in seveda kemikalije. Tu sem na kratko opisal svoj laboratorij, opremo in kemikalije.

    Na voljo imam prostor 4x4 m z omaro, kuhijskim lijakom, mizo in hladilnikom. Prostor ima tudi dve okni, da ga lahko po potrebi prezračim, če se slučajno razvijajo strupeni plini. Nahaja se v pritličju, kar je ugodno, če je treba prostor hitro zapustiti :) V omari imam moje številne snovi in opremo. Še precej kemikalij in opreme imam v drugem prostoru. Posebej imam predvsem kemikalije, ki jih redkeje uporabljam ali so samo vmesni ali končni produkt kakšnega postopka in večjo opremo. Posebej imam tudi opremo in material za izdelavo raket in pirotehnike.

     

Kemikalije imam na zgornji polici, opremo pa na spodnji.

    Moja glavna kemijska oprema: epruvete, čaše, steklene palčke, kapalke, merilni valj, izparilnica, gorilnik, ščipalka za epruvete, lij, filtrirni papir, puhalka, pH indikatorji, škarje, nož, žlice(palstične in kovinske), številne posode za skranjevanje kemikalij (od škatlic za filme do kozarcev za vlaganje), doma izdelana tehnica, elektronska kuhinjska tehnica, železna plošča (na njej preizkušam pirotehnične zmesi), lesene paličice, alu folija, termometer, plastične in gumijaste cevi, Hofmannovi stiščki, izperilka, številna stara posoda(emajlirani in aluminiasti lonci, ponve, kozarci,itd) in star pribor,...

    Moje kemikalije:

acetilsalicilna kislina
aceton
aluminij
amonijak
amonijev nitrat(V)
bakrov klorat(V)
bakrov sulfat
bakrov sulfat pentahidrat
borova kislina
celuloza
cink
citronska kislina
dinitroceluloza
dušikova (III) kislina
dušikova (V) kislina
etanol
formaldehid
glicerin
glikol
heksametilentetramin - urotropin
izopropilni alkohol
jod
kalcijev karbid
kalcijev karbonat
kalcijev klorid
kalcijev nitrat(V)
kalijev karbonat
kalijev klorid
kalijev manganat(VII)
kalijev nitrat(III)
kalijev nitrat(V)
klorovodikova kislina
magnezij
natrijev hidroksid
natrijev klorat(I)
natrijev klorat(V)
natrijev klorid
natrijev nitrat(V)
natrijevhidrogen sulfat
oglje
parafin
parafinsko olje
pentaerithritol
saharoza
silicagel
svinčev nitrat(V)
svinčev oksid(II)
svinec
škrob
vodikov peroksid
vosek
železov oksid
železov sulfat
živo srebro
žveplo
žveplova kislina

Do sedaj sem naredil naslednje eksplozive:

številne mešanice gorivo+oksidant
ANFO
nitro celuloza
triacetonperoksid
heksametilentriperoksiddiamin - HMTD
dušikov jodid
tetraaminobakrovklorat(V) - TACC
trinitrofenol - pikrinska kislina
kalijev pikrat
amonijev pikrat
živosrebrov fulminat
nitro saharoza
nitro škrob
diazodinitrofenol - DDNP
heksamin dinitrat - HND
nitroureja
TMDD
RDXHOME     Eksplozivi     Dimne bombe     Zažigalne bombe     Rakete    Rakete na vodo    Vžigalne naprave    Zanimive reakcije    Kemikalije     E-mail