HOME       Eksplozivi      Dimne bombe      Zažigalne bombe      Rakete     Rakete na vodo     Vžigalne naprave      Zanimive reakcije      Kemikalije

 

Podatki eksplozivov

 

  Nitro celuloza Živosrebrov fulminat Svinčev azid DDNP Nitroglicerin RDX TNT Pikrinska kislina Amonijev pikrat
Tališče [C]
/
/
/
157
13,2
204
80,75
122,5
271
Energija eksplozije [kJ/g]
3,6
1,79
1,54
3,43
6,29
5,54
4,23
4,31
4,27
Volumen plinov [cm3/g ]
919
316
308
876
715
780
710
740
680
Detonacijska hitrost [km/s]
7,3
5,4
6,1
6,9
7,6
8,64
6,94
7,35
7,05
Temperatura eksplozije [C]
170
190-260
345
195
220
260
458
320
320
Relativna občutljivost [% TNT]
10
5
11
15
15
35
100
100
120
Relativna moč [% TNT]
130
50
40
110
180
155
100
100
100