HOME       Eksplozivi      Dimne bombe      Zažigalne bombe      Rakete     Rakete na vodo     Vžigalne naprave      Zanimive reakcije      Kemikalije

 

Izdelava tehtnice    Če nimate elektronske ali druge natančne tehtnice za tehtanje snovi in bi radi naredili eksploziv ali nekaj drugega, pri čemer je potrebno natančno stehtati snovi, je to pravo poglavje za vas.

    Najlažje je narediti tehtnico iz gibljivo vpetega droga in na vsaki strani obešeno posodo. Na en konec damo uteži na  drugo pa postopoma dodajamo snov, ki jo želimo stehtati. Ko se tehtnica postavi v vodoraven položaj vemo, da je teža snovi enaka teži uteži. Pri tem moramo paziti, da je palica vpeta točno na sredini. Preden začnemo tehtati karkoli, pa moramo tehtnico umeriti, tako da je palica v vodoravnem položaju, ko na tehtnici ni ne uteži, ne tehtane snovi. To naredimo tako, da na obe strani palice zavijemo okoli žico, ki jo potem lahko pomikamo po palici in jo s tem umerimo, vendar ne sme drseti sama, ko je palica nagnjena.

         

    Uteži za tako tehtnico lahko kupite, ali pa jih naredite sami doma na sledeč način:
Najprej vzamete merilo za vodo - najboljša je enekcija, ker ima skalo v ml. Na eno stran umerjene tehtnice vlijte npr.: 1 ml vode, ki ustreza 1 g, na drugo stran pa dajte košček kovine (najbolje svinca), ki ga pilite toliko časa, da bo tehtnica v vodoravnem položaju. Ta košček svinca je vaša utež za 1 g. To ponovite še z 2,5,10,20,50,... ml vode in na uteži napišite težo.
    Na tak način boste lahko tehtali tudi do enega grama natančno, brez da bi karkoli kupili.

HOME     Eksplozivi     Dimne bombe     Zažigalne bombe     Rakete    Rakete na vodo    Vžigalne naprave    Zanimive reakcije    Kemikalije     E-mail